Stamboom van de familie Sillen (Zillen, Silln)

Algemene informatie

De familienaam Sillen is een patroniem, afgeleid van de roepnaam Sil (Silvester) of Cil (Marcelis). De naam komt vrijwel uitsluitend voor in Limburg. Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam 201 keer voor, waarvan 187 maal in Limburg. De telefoongids van 1993 telde voor heel Nederland 88 abonnees met deze achternaam. De eerste generaties Sillen zijn vrij moeilijk te doorgronden. Duidelijk is wel dat de dragers van de naam Sillen in Swalmen en omgeving tenminste gedeeltelijk afstammen van Silvester Crompvoets alias in de Quack, vóór 1625 gehuwd met Catharina. In 1629 wordt hij vermeld met zijn vrouw Billiken. Cill in die Quack doet in 1631 afstand van rechten op een stuk land te Beesel. Cill Crompvoets hertrouwt in 1637 met Margaretha Lindemans alias in de Beeck die in december 1657 haar testament maakt en in 1659 geeft hij mogelijk zijn ja-woord voor de vierde maal, ditmaal aan Maria Claessen. Uit zijn huwelijk met Margaretha Lindemans heeft Silvester een zoon Nicolaus. Deze trouwt in 1665 te Swalmen met Petronella Janssen alias Croonen, waarbij zijn broer Peter getuige is. Het loopt triest af met Merten in de Quack: hij wordt samen met een zoon en dochter beschuldigd van diefstal en Merten overlijdt in 1700 in gevangenschap. Zijn kinderen Greetje en Stoffer worden enkele dagen later ter dood veroordeeld. Peter Sillen alias in de Quack, een andere zoon van Silvester Crompvoets, trouwt voor 1670 met Elsken Egbers. Hun kinderen worden gedoopt als Cillen, In de Quack, Marcellis en Sillen. Zoon Marcellus Marcellis, zoals de pastoor hem in 1675 inschrijft in het Swalmer doopregister, trouwt twee keer: eerst met Matthia Peters (vóór 1701) en in 1717 met Judith Loeps. Sil overlijdt vermoedelijk in 1718; de pastoor schrijft hem in als Silvester Sillen. Vader Peter Sillen hertrouwt vóór 1683 met Judith Vaessen alias van Thorn. Judith overlijdt in 1721.(Dit gedeelte ben ik nu aan het uitwerken)


Onduidelijk nog is de afstamming van Silvester Sillen, pachter van de Beekerhof en gehuwd met Joanna Nijssen. Deze afstamming laat de meeste Sillens zien die er in de loop der tijd zijn geboren. Stamboom echtpaar Sillen/Nijssen. Hun zoon Jan Sillen is in 1727 verloofd met Gertrudis Smeets maar trouwt datzelfde jaar met Petronella Cuijpers: van de tien kinderen van dit echtpaar overlijdt de helft al op jonge leeftijd. In 1731 verkopen Jan Sillen en Petronella Cuijpers de helft van een huis te Swalmen. Een andere zoon, Albert Sillen trouwt in 1732 met Catharina van Ool. Er is mogelijk nog een zoon, Joannes Sillen, geboren uit dit huwelijk. mogelijke zoon van Sillen/Nijssen


Een 3e tak is de familie Sillen/Beurskens. Zij leefden vooral in Swalmen en via Elmpt naar Zuid-Limburg. Hierin komen de naamsveranderingen voor zoals Zillen en Silln.


In de loop van de 18e eeuw neemt het aantal gegevens over de familie Sillen verder toe, waardoor de genealogische verbanden gemakkelijker te volgen zijn.


Wie ben ik?
Mijn naam is Hub Sillen, geboren in Beesel en nu wonend te Apeldoorn. Ik ben sinds 1982 bezig met het uitzoeken van de familienaam Sillen. Deze site is nog in ontwikkeling. Middels deze weg kan iedereen een stuk(je) van zijn voorvaderen ontdekken. Ik heb nu ongeveer 3000 namen in kaart gebracht en op deze site geplaatst.

Voor opmerkingen en aanvullingen kunt u contakt opnemen via mail, klik hier.
Start 03-03-2007
Laatste update: 03-06-2015