Stamboom van de familie Sillen, Cillen, Zillen, Silln

Algemene informatie

De oorsprong van de familienaam Sillen komt van Syll Littgens, omstreeks 1600 geboren en wonend aan het Rossvalderen in Asenray in de Kloosterhof. Syll komt in de archieven voor als Syll Littgens aent Rossvalderen. Syll is van 1648 tot 1659 schepen in het gericht Maasniel. Hij heeft 3 zonen Jan, Linnerd en Claes. Jan noemt zich in 1e instantie Jan Cillen maar gaat verder onder de naam Janssen en woont op de Munsterabdij. Linnerd noemt zich in 1e instantie Syllen maar gaat verder onder de familienaam Lennardts terwijl Claes Littgens (omdat er al een familie Claessen woont) verder gaat onder de naam Sillen en zo is de naam Sillen ontstaan. Tegelijkertijd woont er een Jan Sillen, getrouwd met Maria Logen van Suggenraet tegenover de Borgh in Leeuwen. Over deze persoon is niet of nauwelijks informatie te vinden.


Een 2e tak van de familie Sillen heeft zijn oorsprong bij Silvestrus(Cil) Crompvoets alias in de Quack, voor 1625 gehuwd met Catharina. In 1629 wordt hij vermeld met zijn vrouw Billiken. Cill Crompvoets in den Quack doet in 1631 afstand van rechten op een stuk land te Beesel. Cill hertrouwt in 1637 met Margaretha Lindemans alias in de Beeck die in december 1657 haar testament maakt en in 1659 geeft Cil mogelijk zijn ja-woord voor de vierde maal, ditmaal aan Maria Claessen. Uit zijn huwelijk met Margaretha Lindemans heeft Silvester een zoon Martinus die de familienaam Sillen gaat dragen.

Een 3e tak van de familie Sillen heeft haar oorsprong in Kessel rond 1677. Het betreft hier Wilhelmus Sillen en gehuwd met Joanna Teunissen. De afstammelingen hiervan blijven grotendeels aan de andere zijde van de Maas en we kunnen gevoeglijk aannemen dat dit een Sillen tak is die geen connectie heeft met een van bovenstaande stambomen.

Een 4e tak van de familie Sillen heeft haar oorsprong in Bilzen. Joannes Sillen, geboren omstreeks 1691 is gehuwd met Catharina Driessen. Deze tak verspreidt zich tot in Amerika en Portugal. Het lijkt hier zo te zijn dat een van de afstammelingen van de familie Sillen uit Zuid-Limburg via Elsloo naar Bilzen en omgeving is vertrokken.

Een 5e en 6e tak van de familie Sillen/Cillen heeft haar oorsprong in Meeuwen/Gerdingen. Hier is de naam als Cillen geschreven. Het betreft hier waarschijnlijk 2 broers. Deze Cillen-tak is niet te verwarren met de familie Cillen die vroeger in Nunspeelt (Nederland) woonde. Dit is ontsstaan door een schrijffout door een ambtneaar van de Burgelijke Stand aldaar.

De naam komt vrijwel uitsluitend in Nederlands en Belgisch Limburg voor. Bij de volkstelling van 1947 in Nederland kwam de naam 201 keer voor, waarvan 187 maal in Limburg. De telefoongids van 1993 telde voor heel Nederland 88 abonnees met deze achternaam. De eerste generaties Sillen zijn vrij moeilijk te doorgronden door de steeds wisselende achternamen. Voor het overige is er momenteel een onderzoek naar de Sillen, Silln, Zillen die woonachtig zijn in Duitsland . Dit zijn afstammelingen van Syll Littgens. Een van de nazaten verhuisde naar Duitsland en daar zijn deze 3 schrijfvormen aan het licht gekomen. Uiteindelijk zijn deze mensen teruggekomen naar Zuid-Limburg echter enkele zijn achtergebleven in de omgeving Elmpt, Bracht Niederkruchten en Bruggen.

Wie ben ik?
Mijn naam is Hub Sillen, geboren in Beesel en wonend in Apeldoorn. Ik ben sinds 1982 bezig met het uitzoeken van de familienaam Sillen. Deze site is steeds in ontwikkeling. Middels deze weg kan iedereen een stuk(je) van zijn voorvaderen ontdekken. Ik heb nu ongeveer 5700 namen in kaart gebracht en op deze site geplaatst.

Voor opmerkingen en aanvullingen kunt u contakt opnemen via mail, klik hier.
Start 03-03-2007
Laatste update: 29-11-2023